Basen

Kontaktperson: Conrad Andreasen
E-Mail: info@pmu.dk
Adresse: Nørrebro 3
Postnummer: 9881
By: Bindslev
Telefon: 96781400 - 96215051
Hjemmeside: Basen
Facebook: Basen

 BASEN – ”et kørekort til voksenlivet”
Basen er PMUs Særligt Tilrettelagte Uddannelsestilbud til unge med særlige behov (STU). PMU har i 20 år arbejdet med gruppen af bogligt svage unge med særlige behov. Arbejdet med de unge, som er mellem 16 og 25 år, er bygget op om botræning, arbejdstræning og fritidstræning. Der er faste undervisere på uddannelsen, og den unge får tilknyttet en personlig vejleder og rådgiver. Som udgangspunkt er der optagelse af nye elever i henholdsvis august og januar. Uddannelsen indledes med et 12 ugers afklaringsforløb efterfulgt af et uddannelsesforløb af op til 3 års varighed. Uddannelsen afsluttes med overrækkelse af et kompetencebevis for bestået forløb og STU-studenterhue.
På BASEN på Nørrebro 3 i Bindslev undervises de unge i små grupperum og mindre lokaler i fx dansk, matematik og samfundslære. Der er tillige musikundervisning, botræning og sågar en mindre biograf.

Located in:

Header              facebook