Desværre ser vi os nødsaget til at aflyse Sankt Hans arrangementet ved Elværket i år 

 

Sankt Hans Bindslev2021 aflyst

https://hjoerring.dk/demokrati/hoeringer-og-afgoerelser/hoeringer-og-afgoerelser/2021/feb/vandplanprojekt-bindslev-gl-elvaerk-og-fisketrappen 

fisketrappen bindslev

Har du indsigelser og/eller ændringsforslag, skal du sende dem til Team Natur på Natur@hjoerring.dk senest 7. april 2021.
 
Det store arbejde påtænkes at starte 6. Maj 2021

Kære alle

Trods fjernelse af de særlige restriktioner for 7 nordjyske kommune så er der stadig et landsdækkende forsamlingsforbud på max 10 personer. Derudover er der stadig en vis usikkerhed omkring, hvornår det igen bliver muligt at lave aktiviteter der kan samle et vis antal personer.

Derfor aflyses efterårets Dialogforum også. Dermed bliver 2020 et år uden Dialogforum i BHE regi.

BHE´s dialogforum afholdes 2 gange årligt (forår & efterår) for foreninger etc. i og omkring Bindslev. Her bringes aktuelle emner op ligesom der orienteres fra de fremmødte foreninger om hvilke aktiviteter, tanker og planer de arbejder med osv.

 

ADVENTSFEST

Derudover må vi ligeledes meddele, at den årlige "Adventsfest" i december i Sognehuset ligeledes er AFLYST. Der vil istedet så snart det er muligt blive indbudt til en hyggelig eftermiddag i Sognehuset - forhåbentlig i løbet af foråret.

BHE i Bindslev afholder hvert år i december sit traditionsrige adventsarrangement for pensionister og efterlønsmodtagere. Arrangementet har de seneste par år fundet sted i Sognehuset,

Adventsfesten har sin oprindelse tilbage i 1980.erne og er en udløber af Bindslev Harmonikatræf, idet den daværende Bindslev Borgerforening, der stod for træffet de første godt 20 år, gerne ville honorere de mange pensionister, der hjalp til ved træffet, og selv om overskuddet ved træffet ikke har samme højder som dengang, er Adventsfesten stadig en del af BHE.s årlige arrangementer.

 

Giver denne mail anledning til spørgsmål så kontakt endelig undertegnede - HELST pr. telefon.

På vegne af Bindslev BHE

Christian Engen

4040 8568

Hvordan skal din by udvikle sig? ?


Vi åbner nu op for fordebatten omkring byudvikling i Hjørring Kommune, og det er nu, du skal komme på banen med dine ideer, forslag og synspunkter! ?
Hjørring Kommune har nemlig igangsat udarbejdelsen af en temaplan, som skal fastlægge principper for byudvikling og udpege nye arealer til fremtidige bolig- og erhvervsområder. Temaplanen er en del af en igangværende revision af Hjørring Kommuneplan 2016.


Læs mere om temaplanen og indsend dit høringssvar inden den den 28. september 2020 på ? https://hjorring.viewer.dkplan.niras.dk/plan/68#/
Ingen kender byen bedre end dig, der bor her og alle ideer og forslag er velkomne. Det gælder både, hvis du er borger eller repræsenterer en virksomhed, forening, interesseorganisation eller en offentlig myndighed.

 

https://hjorring.viewer.dkplan.niras.dk/plan/68?fbclid=IwAR1zvE5s3MsP8gVlQyi4R9FUhw2UIjoGjtnbxmeNNmft7z_V_mRPMtXnXbo#/

 

En lille sommerstatus fra BHE.                                                 Bindslev d. 4. Juli 2020
 
Denne sommer er langt fra hvad vi alle er vant til, Covid-19 har været altoverskyggende i vores samfund og det har også påvirket aktiviteterne i Bindslev og BHE. Først blev generalforsamlingen udsat på ubestemt tid, nu har vi fundet en dato og det bliver Torsdag d. 20. august kl. 19:30 i Tannisbugthallen.
 
Dernæst har vi søgt tilladelser til at afholde de traditionsrige torvemarkeder, hvilket ikke lod sig gøre efter snak med Politi og Corona-hotline. Alt for mange restriktioner og mange aktiviteter vi ikke måtte gennemføre. Det var kun kræmmere som stort set var tilladt og det måtte ikke være en tilbagevendende begivenhed lørdag efter lørdag. Derfor måtte de desværre aflyses ?
 
Så vores tanker var, at så skulle Natmarked/Open by night afholdes med et brag i starten af august sammen med det store cykelløb som BTI arrangerer. MEN vi har igen været i kontakt med diverse myndigheder og til sådan et arrangement har vi fået oplyst af Corona-Hotline at vi måtte være samlet 50 personer!!! Vi har arbejdet videre i kulissen, men med de meldinger vi har fået af politiet vedr. Musik, spisning, cykelløb plus diverse andre aktiviteter så er det blevet et NEJ. Næste melding fra Christiansborg kommer i starten af August og den må vi desværre afvente - derfor er vi pt. i standby, MEN vi vil vente i spænding på næste udmelding fra statsministeren og er fast besluttet på at så VIL vi tage arbejdstøjet på og få noget arrangeret så hurtigt det lader sig gøre. Det er ikke sikkert det bliver i de første weekender i August, men måske i de sidste eller første weekend i september. Det må vi se til den tid. Der er jo en hel del ansøgninger der skal godkendes af Politiet før et sådan arrangement kan løbe af stablen......
 
Status på projekt "Fisketrappen"
 
Vores to repræsentanter har været til et par møder ved kommunen sammen vi alle de andre foreninger i følgegruppen og nu er det så langt projektet at 4 entreprenører skal afgive et tilbud på Mandag og herefter skal kommunen beslutte hvem og hvilken tilbud de vil benytte sig af, herefter sendes det til Christiansborg hvor det skal godkendes senest i efteråret 2020. Bliver det godkendt vil projektet "Bindslev faunapassage" - i øvrigt Danmarks længste - starte i foråret 2021 og stå færdigt i 2022. Her er det vigtigt at påpege at hvis nogen borgere har nogle gode ideer til udformning/udbygning af det vi i dag kender som "naturlegepladsen", melder sig på banen (kan gøres til bestyrelsen i BHE). Men det er ikke bare ønsker vi modtager, vi vil også meget gerne hvis nogen vil træde ind i projektet og være med til møderne på kommunen så vi ikke "bare" får det som vi kender i dag, vi ønsker os at stedet bliver ENDNU mere attraktivt end det er i dag. Alle seriøse henvendelser tages imod med kyshånd ?
 
Bypladsen får i nærmeste fremtid nogle bænke som er til fri afbenyttelse for alle.
 
Det var en lille sommerhilsen fra BHE og selvom der ikke har været megen aktivitet, så skal I vide at vi arbejder bag kulisserne med det som nu engang er muligt i disse svære pandemi tider !
 
Tak til alle der bidrager og hjælper BHE med diverse opgaver året rundt.
 
Vi ønsker alle en GOD SOMMER og håber på noget fantastisk sommervejr.
 
M V H
Bestyrelsen BHE

Header              facebook