Desværre ser vi os nødsaget til at aflyse Sankt Hans arrangementet ved Elværket i år 

 

Sankt Hans Bindslev2021 aflyst

https://hjoerring.dk/demokrati/hoeringer-og-afgoerelser/hoeringer-og-afgoerelser/2021/feb/vandplanprojekt-bindslev-gl-elvaerk-og-fisketrappen 

fisketrappen bindslev

Har du indsigelser og/eller ændringsforslag, skal du sende dem til Team Natur på Natur@hjoerring.dk senest 7. april 2021.
 
Det store arbejde påtænkes at starte 6. Maj 2021

Kære alle

Trods fjernelse af de særlige restriktioner for 7 nordjyske kommune så er der stadig et landsdækkende forsamlingsforbud på max 10 personer. Derudover er der stadig en vis usikkerhed omkring, hvornår det igen bliver muligt at lave aktiviteter der kan samle et vis antal personer.

Derfor aflyses efterårets Dialogforum også. Dermed bliver 2020 et år uden Dialogforum i BHE regi.

BHE´s dialogforum afholdes 2 gange årligt (forår & efterår) for foreninger etc. i og omkring Bindslev. Her bringes aktuelle emner op ligesom der orienteres fra de fremmødte foreninger om hvilke aktiviteter, tanker og planer de arbejder med osv.

 

ADVENTSFEST

Derudover må vi ligeledes meddele, at den årlige "Adventsfest" i december i Sognehuset ligeledes er AFLYST. Der vil istedet så snart det er muligt blive indbudt til en hyggelig eftermiddag i Sognehuset - forhåbentlig i løbet af foråret.

BHE i Bindslev afholder hvert år i december sit traditionsrige adventsarrangement for pensionister og efterlønsmodtagere. Arrangementet har de seneste par år fundet sted i Sognehuset,

Adventsfesten har sin oprindelse tilbage i 1980.erne og er en udløber af Bindslev Harmonikatræf, idet den daværende Bindslev Borgerforening, der stod for træffet de første godt 20 år, gerne ville honorere de mange pensionister, der hjalp til ved træffet, og selv om overskuddet ved træffet ikke har samme højder som dengang, er Adventsfesten stadig en del af BHE.s årlige arrangementer.

 

Giver denne mail anledning til spørgsmål så kontakt endelig undertegnede - HELST pr. telefon.

På vegne af Bindslev BHE

Christian Engen

4040 8568

Hvordan skal din by udvikle sig? ?


Vi åbner nu op for fordebatten omkring byudvikling i Hjørring Kommune, og det er nu, du skal komme på banen med dine ideer, forslag og synspunkter! ?
Hjørring Kommune har nemlig igangsat udarbejdelsen af en temaplan, som skal fastlægge principper for byudvikling og udpege nye arealer til fremtidige bolig- og erhvervsområder. Temaplanen er en del af en igangværende revision af Hjørring Kommuneplan 2016.


Læs mere om temaplanen og indsend dit høringssvar inden den den 28. september 2020 på ? https://hjorring.viewer.dkplan.niras.dk/plan/68#/
Ingen kender byen bedre end dig, der bor her og alle ideer og forslag er velkomne. Det gælder både, hvis du er borger eller repræsenterer en virksomhed, forening, interesseorganisation eller en offentlig myndighed.

 

https://hjorring.viewer.dkplan.niras.dk/plan/68?fbclid=IwAR1zvE5s3MsP8gVlQyi4R9FUhw2UIjoGjtnbxmeNNmft7z_V_mRPMtXnXbo#/

 

Header              facebook