Tag godt imod vores tradiotionsrige Årskalender som lander i jeres postkasse i uge 50. TAK til alle vores trofaste annoncører og nytilkomne.

Bindslev kalender 2019 1

Ved generalforsamlingen i aftes fik BHE 3 nye bestyrelsesmedlemmer, og det må nok betegnes som en form for generationsskifte. Formanden gennem hele BHE's tid og før den tid rigtig mange års bestyrelsesarbejde, Evald E. Jensen havde valgt at sige stop og det samme havde Jørgen Jensen, der har siddet i bestyrelsen de seneste 8 år. Derudover havde Thorkild Holt Nielsen ønsket at udtræde af bestyrelsen.

De 3 nye medlemmer blev Christian Engen, Jesper Kristensen og Søren Vinther Pedersen (PL). De øvrige medlemmer af bestyrelsen er fortsat Anders Mikkelsen, Karina Nikkelsen, Karlo Thomsen og Teddy Borrisholt Sørensen. Bestyrelsen konstituerer sig på et møde i nærmeste fremtid.

Du kan se formandens beretning her:

 

Konstituering af BHE's nye bestyrelse 2. Påskedag blev således :

Formand            :  Anders Mikkelsen

Næstformand     : Teddy B. Sørensen

Sekretær            : Karina Nikkelsen

Medlem Erhverv : Søren Vinther Pedersen

Medlem Erhverv : Jesper Kristensen

Medlem Handel  : Karlo Thomsen

Medlem Borger   : Christian Engen

Torsdag d. 22. marts  indbyder Trivselsgruppen ved Bindslev Skole igen til trivselsaften med fællesspisning på Bindslev Skole. Det er efterhånden blevet en tradition med i omegnen af 400 mennesker til fællesspisningen.

Der kan kun opfordres til at deltage.

Du kan se hele indbydelsen her:

Efter det lille fremmøde ved sidste års julesøndag var det efter drøftelser med byens forretningsdrivende egentlig besluttet ikke at afholde arrangementet, men i stedet at overveje noget andet i tiden op mod jul. Vore samarbejdspartnere Bindslev Menighedsråd og BTI.s Venner mente imidlertid noget andet, og det har mundet ud i, at det traditionsrige arrangement vil blive afholdt søndag d. 17. december.

Der er så kun at håbe, at der bliver større opbakning til det end tilfældet var i 2016!

 

Header              facebook