Fra Bindslev Fjernvarmes hjemmeside har vi "lånt" denne artikel:

Årsopgørelsen for varmeåret 2016/2017 vil inden månedens udgang være ude hos forbrugerne. Varmeprisen vil være uændret i forhold til årets a`conto betalinger (120 kr./Mwh), mens effektbidraget vil være nedsat til 10 kr./m2 mod 25 kr./Mwh i a`contoen. Der er således samlet set tale om en nedsættelse, som vil betyde, at også rigtig mange i år vil få penge tilbage.

For det nye regnskabsår vil priserne blive 195 kr./Mwh og 25 kr./m2. De seneste års sænkninger er med andre ord fortid, og de kommende år vil uden tvivl give stigende priser; men der vil stadig være langt til de priser, vi havde for 6-8 år siden!

Header              facebook