Ved generalforsamlingen i aftes fik BHE 3 nye bestyrelsesmedlemmer, og det må nok betegnes som en form for generationsskifte. Formanden gennem hele BHE's tid og før den tid rigtig mange års bestyrelsesarbejde, Evald E. Jensen havde valgt at sige stop og det samme havde Jørgen Jensen, der har siddet i bestyrelsen de seneste 8 år. Derudover havde Thorkild Holt Nielsen ønsket at udtræde af bestyrelsen.

De 3 nye medlemmer blev Christian Engen, Jesper Kristensen og Søren Vinther Pedersen (PL). De øvrige medlemmer af bestyrelsen er fortsat Anders Mikkelsen, Karina Nikkelsen, Karlo Thomsen og Teddy Borrisholt Sørensen. Bestyrelsen konstituerer sig på et møde i nærmeste fremtid.

Du kan se formandens beretning her:

 

Konstituering af BHE's nye bestyrelse 2. Påskedag blev således :

Formand            :  Anders Mikkelsen

Næstformand     : Teddy B. Sørensen

Sekretær            : Karina Nikkelsen

Medlem Erhverv : Søren Vinther Pedersen

Medlem Erhverv : Jesper Kristensen

Medlem Handel  : Karlo Thomsen

Medlem Borger   : Christian Engen

Header              facebook