Kære alle

Trods fjernelse af de særlige restriktioner for 7 nordjyske kommune så er der stadig et landsdækkende forsamlingsforbud på max 10 personer. Derudover er der stadig en vis usikkerhed omkring, hvornår det igen bliver muligt at lave aktiviteter der kan samle et vis antal personer.

Derfor aflyses efterårets Dialogforum også. Dermed bliver 2020 et år uden Dialogforum i BHE regi.

BHE´s dialogforum afholdes 2 gange årligt (forår & efterår) for foreninger etc. i og omkring Bindslev. Her bringes aktuelle emner op ligesom der orienteres fra de fremmødte foreninger om hvilke aktiviteter, tanker og planer de arbejder med osv.

 

ADVENTSFEST

Derudover må vi ligeledes meddele, at den årlige "Adventsfest" i december i Sognehuset ligeledes er AFLYST. Der vil istedet så snart det er muligt blive indbudt til en hyggelig eftermiddag i Sognehuset - forhåbentlig i løbet af foråret.

BHE i Bindslev afholder hvert år i december sit traditionsrige adventsarrangement for pensionister og efterlønsmodtagere. Arrangementet har de seneste par år fundet sted i Sognehuset,

Adventsfesten har sin oprindelse tilbage i 1980.erne og er en udløber af Bindslev Harmonikatræf, idet den daværende Bindslev Borgerforening, der stod for træffet de første godt 20 år, gerne ville honorere de mange pensionister, der hjalp til ved træffet, og selv om overskuddet ved træffet ikke har samme højder som dengang, er Adventsfesten stadig en del af BHE.s årlige arrangementer.

 

Giver denne mail anledning til spørgsmål så kontakt endelig undertegnede - HELST pr. telefon.

På vegne af Bindslev BHE

Christian Engen

4040 8568

Header              facebook