https://hjoerring.dk/demokrati/hoeringer-og-afgoerelser/hoeringer-og-afgoerelser/2021/feb/vandplanprojekt-bindslev-gl-elvaerk-og-fisketrappen 

fisketrappen bindslev

Har du indsigelser og/eller ændringsforslag, skal du sende dem til Team Natur på Natur@hjoerring.dk senest 7. april 2021.
 
Det store arbejde påtænkes at starte 6. Maj 2021

Header              facebook