Nyt i Elværks - Fisketrappe sagen:

Mange ved, at Bindslev Gl. Elværk og Tannisbugt Natur- og Vandplejeforening (TNVP) har klaget og dermed foreløbigt stoppet sagen, ikke fordi vi er uenige i princippet, men fordi vi i klageperioden blev godt og grundigt bekymrede for konsekvenserne ved ikke at klage!
Efter flere konstruktive møder med forvaltningen, yderlige gennemlæsning af jura, vil vi lige kort liste op, hvor sagen står fra vores synspunkt.
Kommunen vil nu gå efter, at elværket får en ny vandindvindingstilladelse, så snart staten har udmeldt erstatningen, til elværket.
Vi har erfaret, at tilladelsen, som vi har påklaget, jf. loven, ikke kan gives før vandindvindingstilladelse og erstatning er på plads.
Reelt kan man fint forstå rækkefølgen, da såvel en kanal, en elværkssø og en vandfaldstrappe måske uden vand ikke vil give mening :-)
TNVP’s klage over rist-størrelsen er imødekommet ved, at elværket har tilbudt at betale differencen for, at vandindtagsristen bliver ændret fra 6 til 4 mm spalter.
Ændres længdeprofilet for åen, som vi har foreslået det, vil max. faldet i åen, når der er meget vand, blive reduceret fra 5.5 til 4,1 promille. Gøres det har vi tilbudt, at en lille del af elværkshalvøen kan anvendes uden ekspropriation.
Vandfaldstrappen får en fast begrænset vandmængde, i den nye vandindvindingstilladelse.
Man stuver det nederste af Vangen Bæk ved dette projekt, men Kommunen har bekræftet, at de skal i gang med en indsats i Vangen Bæk og der tager de det nederste stykke med, så der skabes et naturligt forløb igen.
Kommunen har stillet spørgsmål ved, om vi var klageberettigede. Dette har været behandlet, og Nævnenes Hus har vurderet, at klagerne holder og at vi er klageberettigede, og klagerne har opsættende virkning.
Ovenstående betyder, at når vandindvindingstilladelsen er i hus, med ovenfor nævnte rettelser, vil begge klager blive trukket tilbage.
Og så kan man komme i gang.

Elværket og TNVP har reelt kun sigtet efter en så god og langsigtet løsning som muligt for alle og med det ovenstående på plads, er vi nu glade og trygge ved fremtiden for området incl. faunapassagen.

Vh Bindslev Gl Elværk og Tannisbugt Natur- og Vandplejeforening

Header              facebook