Torsdag d. 22. marts  indbyder Trivselsgruppen ved Bindslev Skole igen til trivselsaften med fællesspisning på Bindslev Skole. Det er efterhånden blevet en tradition med i omegnen af 400 mennesker til fællesspisningen.

Der kan kun opfordres til at deltage.

Du kan se hele indbydelsen her:

Efter det lille fremmøde ved sidste års julesøndag var det efter drøftelser med byens forretningsdrivende egentlig besluttet ikke at afholde arrangementet, men i stedet at overveje noget andet i tiden op mod jul. Vore samarbejdspartnere Bindslev Menighedsråd og BTI.s Venner mente imidlertid noget andet, og det har mundet ud i, at det traditionsrige arrangement vil blive afholdt søndag d. 17. december.

Der er så kun at håbe, at der bliver større opbakning til det end tilfældet var i 2016!

 

Pr. 1. dec. vil Barkholt Radio & TV være tilbage i Bindslev, dog ikke i samme udgave som inden flytningen til Hjørring. Lasse Gram Pedersen, der i sin tid købte forretningen af Per Barkholt, ophørte for et halvt års tid siden med butiksdelen og solgte ved samme lejlighed den tekniske og mere udadggående del af virksomheden til de 2 medarbejdere Tom Jensen og Henrik Larsen. De fortsatte dengang på adressen Frederikshavnsvej 76, men har senere rettet henvendelse til BHE om muligheden for at kunne leje en del af den del af Nørrebro 16, som BHE ejer, og det er der nu indgået aftale om. Samtidig vil der blive udstilling af teknisk grej, herunder bl.a. varmepumper fra Norjet i de 2 facadevinduer ud mod Nørrebro.

Torsdag d. 24. august har Nordjyllands Radio meldt deres ankomst til Bindslev, hvor P4 vil sende 4 timers morgenradio fra kl. 6 - 10. Arrangementet vil finde sted på Bypladsen, hvor der vil være opstillet borde og bænke. Radioen vil nemlig være vært med kaffe og rundstykker.   
Formålet med morgenfesten er at fejre sammenholdet i de små byer i Nordjylland og at vise, at morgenen slet ikke behøver at være så travl og stresset, som man nogle gange gør den til. Næsten uanset, hvor tidligt man skal møde på arbejde, kan man møde frem, få sin kaffe og en god snak med andre, og så lige så stille sive, når arbejdstiden nærmer sig.. Der vil være kaffe i hele tidsrummet.

Der vil i løbet af udsendelsen være en række indslag fra Bindslev, men også fra det øvrige Nordjylland; men mon ikke vi kan forvente, at Bindslev vil være prioriteret? Vi er i hvert fald blevet bedt om at komme med forslg og emner til den ansvarshavende journalist, så mon ikke vi kan regne med det?

Vi kan kun opfordre til at møde frem på Bypladsen. Det er jo en god chance for byen til at skabe opmærksomhed om sig.

Fra Bindslev Fjernvarmes hjemmeside har vi "lånt" denne artikel:

Årsopgørelsen for varmeåret 2016/2017 vil inden månedens udgang være ude hos forbrugerne. Varmeprisen vil være uændret i forhold til årets a`conto betalinger (120 kr./Mwh), mens effektbidraget vil være nedsat til 10 kr./m2 mod 25 kr./Mwh i a`contoen. Der er således samlet set tale om en nedsættelse, som vil betyde, at også rigtig mange i år vil få penge tilbage.

For det nye regnskabsår vil priserne blive 195 kr./Mwh og 25 kr./m2. De seneste års sænkninger er med andre ord fortid, og de kommende år vil uden tvivl give stigende priser; men der vil stadig være langt til de priser, vi havde for 6-8 år siden!

Onsdag d. 3. maj kl. 19 - 20.30 er der byvandring i Bindslev med arkitekter fra arkitektfirmaet Urland. Arangementet er en del af projektet Landsbyklyngen Tannisbugt.
Der vil være lignende byvandringer i Tversted, Uggerby og Tuen.
Alle kan deltage og være med til at give ideer og inspiration til den fælles udviklingsplan for området. Denne plan er beregnet til at være den foreløbige afslutning på projektet; og den skal gerne være med til at fremme en fælles udvikling for vore 4 byer.
Vi kan kun opfordre til at møde op til byvandringen, der tager udgangspunkt ved Sognehusets parkeringsplads.

Fra Flaskeposten.nu har vi "lånt" nedenstående artikel:

Hjertestartere uddannes for området fra Uggerby til Tuen

Hjertestarter Bindslev, Tversted, Uggerby og Tuen er en gruppe mennesker, som tilkaldes via alarmcentralen, hvis der i nærområdet ringes efter en ambulance til et formodet hjertestop.

Gruppens medlemmer af uddannede hjertestartere rykker ud til anmelderadressen og yder livgivende førstehjælp, helt på frivillig basis, indtil redningspersonel ankommer. Herefter bistår gruppen disse.

– Vi har samlet 42 personer der har meldt sig til at stå på SMS listen til at blive kaldt ud, så vi er repræsenteret i hele området. Det gør at vi meget hurtigt kan nå ud og starte den livreddende hjerte lunge redning op. Mandag går havde vi det første hold på undervisning, fortæller Anne Nørgaard, som er tovholder for gruppen ved navn SMS Hjertestarter Bindslev-Tversted-Uggerby-Tuen.

Der blev undervist i HLR (hjerte lunge redning) og hvordan organisere man sig, når man kommer ud i private hjem, hvem gør hvad ? Hvordan bruger man hjertestarteren? Der blev gået til opgaven med stor iver og koncentration.

Undervisningen blev gennemført af Paramediciner og SMS Hjertestarter Ulsted, Søren Lentz Nissum fra Falck og Tovholder på SMS hjertestarter Sindal og instruktør ved Falck, Thomas Nørgaard Boelt.

 
 

BHE afholdt torsdag d. 23. marts sin årlige ordinære generalforsamling med fin tilslutning på ca. 40 medlemmer. Til de, der ikke deltog, bringer vi her formandens beretning:

                                       IMG 8362

 

                 Efter nogle ugers tilløb med miljøbeskyttende foranstaltninger er man nu kommet så langt, at ejendommen Nørrebro 5 forsvinder fra bybilledet.

Nu stiller mange sikkert spørgsmålet: Hvad sker der så på grunden? Man må gå ud fra, at nedbrydningsfirmaet efterlader den på en måde, så vi kan være grunden bekendt.
Vi arbejder, som det formodentlig er mange bekendt, med projektet Destination Bindslev, som har til formål at skabe en smukkere forbindelse mellem Bindslev by og Bindslev Gl. Elværk. Her har vi bl.a. indtil nu fået 400.000 kr. i matchningsmidler fra Hjørring Kommune, og af disse er 50.000 kr. betinget brugt til den nu frigjorte grund. Vi må så finde ud af, hvordan beløbet bedst anvendes, så grunden fremover tager sig bedst ud.

 

Der foreligger nu referat fra det orienterende borgermøde, som Hjørring Kommune afholdt tirsdag d. 7. marts.

Du kan se referatet her:

Header              facebook