I Bindslev findes der 3 hjertestartere. De er alle placeret udendørs henholdsvis ved Tannisbugthallen, på Bypladsen og hos Auto-Hansen. Nu har BTI-Fitness/Kulturboksen taget initiativ til en optimal udnyttelse af disse hjertestartere. Det sker ved at gå ind i SMS-Hjertestop-Ordningen, der fungerer ved, at der oprettes en liste over mobilnumre, hvor så Vagtcentralen i tilfælde af meldinger om hjertestop i lokalområdet tager kontakt, således at der bliver mulighed for hurtigt - og inden ambulancen er fremme - at yde hjælp. Hurtig hjælp er vigtig hjælp!
Der vil blive afholdt orienterende møde i Kulturboksen onsdag d. 15. februar kl. 19.30.

Du kan se folderen om ordningen her:

Endelig!

Vi har i dag modtaget meddelelse fra Plan & Udvikling i Hjørring Kommune om, at nu er alt fastsat om nedrivningen af ejendommen, Nørrebro 5. Arbejdet, der skal forestås af entreprenørfirmaet Vennelyst, går i gang i uge 6 med en såkaldt sanering. Denne vil strække sig over ca. 3 uger, hvorefter selve nedrivningen kan foretages i uge 9 og 10.

Hjørring Kommunes byråd har på sit novembermøde vedtaget at sende forslag til revideret kommuneplan i høring. Høringsperioden udløber pr. 31. januar.

I den forbindelse har der allerede været afholdt nogle møder i de enkelte områdebyer; men her efter jul kommer turen til landdistriktet. Her er der mandag d. 16. januar et samlet møde om de generelle retningslinier for udviklingen i netop landdistrikket. Dette møde finder sted i Rakkeby Skovhus, hvor man blot kan møde frem.

I vort område, hvor vi jo pt har projektet om landsbyklyngen kørende, har der fra styregruppens side været et ønske om et møde specielt for vort område, og ligeledes har såvel BHE som Tversted Borgerforening været interesseret i et offentligt møde. Ud fra denne interesse har Hjørring Kommune valgt at gå ind som indbyder til mødet, der vil blive afholdt på Klitgården i Tversted onsdag d. 18. januar kl. 19.

15590402 1683216441938902 6605848307559232559 n

Tilskudsmidlerne strømmer for øjeblikket ind til lokalområdet. Udover de 400.000 kr. i kommunale matchningsmidler til projektet "Destination Bindslev" bevilgede Udvalget for Teknik & Miljø også 200.000 kr. til skaterbane i Tversted og 200.000 kr. til energioptimering af Klitgården, og nu har Tannisbugt Natur- og Vandplejeforening fået bevilget hele 485.000 kr. fra den nyoprettede Danske Naturfond med henblik på naturgenopretning og naturpleje ved Tversted Å.
Projektet skal skabe mere naturlige forhold langs den nederste del af åen, og det skal ske ved dels naturpleje på arealer langs med åen og dels forbedring af livsbetingelserne i selve vandløbet.
Samlet skal projektet være med til at skabe et mere sammenhængende naturlandskab langs med Tversted Å, hvor der også er planer om nye projekter de kommende år.
Udover TNVP er DTU Aqua, Hjørring Kommune, lodsejere, Bindslev Skole samt lokale frivillige ornitologer og biologer med i projektet.

Udvalget for Teknik og Miljø i Hjørring Kommune har på sit møde i dag bevilget 400.000 kr. af de såkaldte matchningsmidler til 1. etape af projektet "Destination Bindslev", og med de tidligere bevilgede 250.000 kr. fra ENV-Fonden har vi således nu 650.000 kr. hjemme til projektet.

1. etape er beregnet til at koste 1.174.000 kr. excl. moms, så der er er stadig et godt stykke igen. Vi påregner dog sponsor- og eget arbejde til ca. 250.000 kr. og en egenfinansiering fra elværket på 100.000 kr., så nu består opgaven i at skaffe de resterende midler.
Her var det lidt malurt i bægeret, at vi dagen i forvejen havde modtaget afslag på en ansøgning til Initiativfonden for Hirtshals og Omegn, men vi må finde andre veje.

Etapen omfatter bl.a. opgradering, incl. belysning af stiforløbet fra byen ud til elværket, en stibro over åen ved Fiskekvarteret, etablering af frugt- og bærhave, ny handicapvenlig bro ved Fisketrappen og flytning og renovering af den eksisterende, madpakkebygning og læskur til kreaturer ude ved elværket, retablering af arealet ved Nørrebro 5, borde og bænke samt formidling.

Vi tror og håber, at de netop bevilgede kommunale midler nu kan blive en katalysator for tildeling af midler andre steder fra.

Det har den seneste måneds tid forlydt, at det var slut med kommunale juletræer til kommunens landsbyer, Kun Hjørring by og de 5 områdebyer Hirtshals, Sindal, Vrå, Tårs og Løkken ville få træer fremover. Det var i hvert fald også det svar, vi fik, da vi henvendte os til Park & Vej om et træ. Pågældende medarbejder påstod endda, at vi allerede sidste år havde fået denne besked, hvad vi ikke havde.

Problematikken blev drøftet på Landsbyforums møde i onsdags, og torsdag indløb der en mail fra forvaltningen til Landsbyforums medlemmer om, at vi alligevel fik træer, og at de ville blive leveret i uge 45 el. 46. Vort træ vil blive opstillet i uge 47, og samtidig vil vi opstille de 5 juletræer ved indfaldsvejene og udlevere juletræer til byens erhvervsdrivende i den udstrækning, de har ønsket det.

Som et af Landsbyforum medlemmer skrev tilbage til os alle: Så blev der alligevel jul i den lille by!

Vi har udvidet hjemmesiden her for så vidt angår forsidens 4 kolonner for de forskellige kategorier af foreninger, institutioner og erhverv således, at der fra de enkelte også er direkte adgang til deres facebookside - for de, der har en sådan.
Grunden til, at vi har foretaget denne udvidelse, er, at facebooksider efterhånden anvendes og ses meget mere end hjemmesider, og flere og flere skrotter ligefrem hjemmesiden til fordel for facebook. Nu er begge muligheder til stede her fra siden.
Vi vil naturligvis lægge så meget som muligt, som vi bliver bekendt med, ind i oplysningerne; men endnu bedre vil det være, om I sender disse til os. Det kan være både om facebook og om hjemmesider, der ændres i adressen eller helt udgår.
Oplysninger kan sendes til joergen.j@nrdc.dk.

 

Lørdag d. 5. november får Bindslev besøg af de 2 sølvvindere fra de nyligt afholdte olympiske lege i Rio, Christinna Pedersen og Kamilla Rytter Juul.
Det er BTI Badminton, der i samarbejde med Tannisbugthallen har fået de 2 verdensstjerner til Bindslev. Arrangementet vil finde sted i tidsrummet fra kl. 10-12, og det vil forme sig således, at de først vil træne en times tid med BTI.s ungdomsspillere, og derefter spille en opvisningskamp mod de 2 tidligere Bindslev-piger, Trine Villadsen, der nu spiller for Aarhus AB og Anina Nielsson, der nu er i Ikast.
Til slut vil de 2 verdensstjerner svare på spørgsmål fra såvel børn som voksne og skrive autografer, og mon ikke der er mange børn, der vil have de 2 pigers signatur?

Fra formanden for SÆH-udvalget har vi her til aften modtaget mail om, at udvalget på sit møde i dag har trukket forslaget om nedlæggelse af Smedegården tilbage. Det er helt afgjort den bedste besked, vi har modtaget længe. Den sidste uges tid har stået i netop dette spørgsmåls tegn; men nu kan vi lægge alle tanker om borgermøde m.v. til side, og det gør vi med glæde. Vi kan konstatere, at politikerne har været lydhøre og har forstået signalerne herude fra!

Så vidt, så godt; men man bliver dog lidt forundret, når man dagen efter læser nedenstående artikel fra Flaskeposten. Den strider mod det, der fremgik af de mails, der blev modtaget mandag aften og tirsdag morgen. Nu er tilbagetrækningen tilsyneladende ikke det endelige slutresultat. Sagen må derfor fortsat følges tæt!
Se Flaskepostens artikel her:

Ved natmarkedet fredag d. 5. august blev sommerens lotteri udtrukket, og vindernumrene blev de nedenstående:

Rejsegavekort, 10.000 kr. SunCharter:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NR. 1303

Terrassevarmer, Bygma Bindslev:                                                   NR. 0460

24 flasker rødvin, Min Købmand, Bindslev                                    NR. 0230

Gavekort, Dagli`Brugsen, Bindslev                                                  NR. 0923

Gavekort, Skomagasinet, Bindslev                                                   NR. 1480

Gavekort, Galleri Tronsmark, Bindslev                                          NR. 0526

Gavekort, Wæhrens, Bindslev                                                          NR. 0719

Gavekurv, Jyske Bank, Sindal                                                         NR. 0521

Kählervase, Jyske Bank, Sindal                                                       NR. 0883

Bærbar radio, Barkholt Radio, Hjørring                                        NR. 0624

Braun multimixer, Lytzen, Bindslev                                                NR. 1222

Gavekort, Corallen, Bindslev                                                           NR. 0731

Gavekort, Åbo Pizza, Tversted                                                        NR. 0691

Gavekort, Bindslev Pizza                                                                  NR. 0028

Stelton kande, Nordjyske Bank, Sindal                            NR. 0838 og 1299

Gavekort, Bindslev Hotel                                                   NR. 1060 og 1331

Gavekort, AltWell, Bindslev                                              NR. 0462 og 1313

Hårprodukter, Hårtoppen, Bindslev                                 NR. 0472 og 0122

Hårprodukter, Hårmagi, Bindslev                                    NR. 0992 og 1045

Hårprodukter, Klippehjørnet, Bindslev                           NR. 1208 og 0408

Gavekort, Helles Fod & Hudpleje, Bindslev                     NR. 0748 og 0620

Gavekort, Bindslev Blomster                                             NR. 1414 og 0029

Gavekort, Cafe Tannisbugt, Bindslev                               NR. 0469 og 0253

2 fl. god vin, Spar Nord Bank, Sindal                     NR. 0851, 1020 og 0162

 

Endnu ikke udleverede gevinster kan afhentes hos Min Købmand, Sønderbro 12, Bindslev.

Header              facebook