Ved en nylig afholdt stiftende generalforsamling har en ny forening her i området set dagens lys. Det er Tannisbugt Natur- og Vandplejeforening, hvis fornemste opgave er at pleje områderne omkring vore åer.

Foreningen skriver om sig selv, at den vil lave naturpleje i Tannisbugtområdet med udgangspunkt i tæt samarbejde med lodsejerne omkring Tversted og Kjul å. Man vil arbejde på at lave plejeplaner for de vandløbsnære arealer, så miljøtilstanden i og omkring åerne forbedres med henblik på at genoprette en bestand af hav- og bækørreder og skabe en flot natur ved de 2 vandløb. Det skal ske ved plantning af træer langs åerne for at lave skjul til fugle og dyreliv, og på sigt skabe bedre vandmiljø i åen til gavn for fisk og insekter. Ligeledes vil man på sigt inddrage andre naturinteresserede foreninger i arbejdet.

Du kan finde foreningen på www.tnvp.dk. Foreningens formand er Søren Pedersen, Sønderbro 1 i Bindslev.

Umiddelbart vil du sikkert bemærke, at vor hjemmeside ikke er, som den plejer, Det skyldes, at den pt. er under forvandling. Dels har vor hidtidige udbyder, Tårs Webdesign meddelt os, at man fra 15. maj lukker ned, og dels sker der en udskiftning i måden, vi lægger stof ind på - det såkaldte CMS-system.

Vi har i stedet entreret med SGDesign v. Sølve Gudmundson som ny udbyder, og han er for øjeblikket i gang med den ret omfattende opgave manuelt at lægge alt over i det nye system. Det sker løbende, og for at vi stadig kan ajourføre siden, har vi fået den i denne version. Det er således uden forsidens 4 kategorier: Foreninger og Institutioner, Butiikker og Handel, Håndværk og Industri samt Service og øvrige erhverv. De vil dog komme på siden igen i løbet af den kommende tid!

Det største ønske ved borgermødet d. 20. januar var helt afgjort at få ejendommen Nørrebro 5 revet ned. Til glæde for de mange  ligger det nu fast, at kommunen har igangsat en kondemneringsproces. Et fint ord, der simpelthen betyder, at få ejendommen erklæret uanvendelig til beboelse.
Selskabet bag ejendommen er under konkurs, og det er det, der har bevirket, at kommunen nu er gået ind i sagen.

Det kan være en yderst langvarig proces med høringsfaser og politisk behandling, og det kan let tage op mod et år, inden kommunen som sidste udvej selv fjerner bygningen. Men hovedsagen er, at det nu er igangsat, og området så efterfølgende kan indgå i den områdefornyelse, Hjørring Kommune har planer om at igangsætte.

 

 

BTI har på det seneste arbejdet på at omsætte de flerårige tanker om et fitnesscenter til at blive realiseret i Nordjyske Bank bygningen i midtbyen frem for ved Tannisbugthallen, som det hidtil har været planen. I den anledning indbydes der til et borger- og orienteringsmøde om hele projektet, der har fået navnet "Kultur-boksen", idet der er tanker om meget mere end alene et fitnesscenter.
Konsulenter fra DGI Nordjylland vil være til stede for sammen med repræsentanter for BTI at fremlægge visionerne for "Kultur-boksen".

Mødet finder sted tirsdag d. 24. februar kl. 19.oo i Nordjyske Bank.

 

 

Fastelavn er mit navn boller vil jeg have, hvis jeg ingen boller får så laver jeg ballade....  Så er der fastelavn i Bindslev, det sker:

søndag den 15. februar 2015

Program:

Kl. 13.00: Fastelavns gudstjeneste i Bindslev kirke

Kl. 14.00: Tøndeslagning på Bypladsen

(I tilfælde af snestorm/kraftig regn bliver det på Bindslev Skole i taggården)

Efterfølgende er der kaffe/the, kakao, saftevand og fastelavnsboller i Sognehuset med kåring af Katte Konger og Dronninger. Der vil også være underholdning i Sognehuset. Arrangementet forventes at slutte kl. 16.00

Arrangør: BTI´s Venner, KFUM-spejderne, Dagli Brugsen og Menighedsrådet

 

fastelavn 1.bmpPå gensyn til fastelavnsfest i Bindslev

Gennem det seneste halve år har BHE og Bindslev Gl. Elværk arbejdet med et projekt benævnt "Destination Bindslev". I sin korthed går det ud på at skabe en større forbindelse og sammenhæng mellem byen og elværket, egentlig en videreførsel af det tidligere Leader+ projekt omfattende Nørrebro 7 og videre gennem anlægget.

Der er ansøgt om - og bevilget - 50.000 kr. fra Hjørring Kommunes matchningsmidler. Dette beløb skal anvendes til konslentbistand af en landskabsarkitekt til udarbejdelse af skriftligt materiale til ansøgning om fondsmidler til gennemførelse af projektet. Tirsdag d. 20. januar afholder de 2 interessenter, Bindslev Gl. Elværk og BHE borger- og idemøde om projektet. Her vil der blive givet en orientering om det i dets nuværende form, og der vil blive mulighed for at komme med ideer til det videre arbejde med. Er der herefter borgere, der kunne have interesse i at indgå i den eksisterende arbejdsgruppe, vil der også være mulighed for dette, idet gruppen efterfølgende vil tage stilling til en udvidelse for at gøre den så bred som mulig.

Endvidere vil der på mødet være repræsentanter for Hjørring Kommune, der vil orientere om de planer, der er for den kommende fysiske helhedsindsats for Bindslev, en plan, der er nedfældet i kommunens indeværende 4-årige budgetaftale. Her er de første 200.000 kr. afsat til det forberedende arbejde i indeværende år. Tanken er her at søge midler under statens pulje for områdefornyelse, og bevilges disse vil der også indgå kommunale midler hertil.

Der vil derfor være al mulig grund til at møde frem på borgermødet for at høre om og være med til at præge den kommende udvikling i byen.

Som det sikkert er de fleste bekendt har Hjørring Kommune fra årsskiftet sparet bibliotekets bogbus væk. I stedet har man i 7 af de større landsbyer forsøgsvis oprettet afleveringssteder, hvor lånere efter bestilling kan afhente de ønskede bøger og andet materiale. Det er i byerne Bindslev, Tversted, Mosbjerg, Bjergby, Tornby, Lønstrup og Tårs. Ordningen igangsættes d. 7.-8. januar.

I Bindslev er afleverings- og afhentningsstedet i Dagli`Brugsen, og bibliotekets afleveringstidspunkt er om onsdagen kl. 15. Fra det tidspunkt kan materialerne, der er i en forseglet pose med navn på, afhentes i butikkens åbningstid.
Se nærmere om hele proceduren på www.hjbib.dk.

                                                                                 Elværket 003                                                  

I forbindelse med en landsudstilling Bygningskultur 2015 - "Steder med sjæl" iværksat af Realdania og Kulturstyrelsen, der i november har været vist i Hjørring Kommune, først i Løkken Sognegård og efterfølgende på Hjørring Rådhus, har der været en afstemning over nettet på 10 af forvaltningen udpegede steder i kommunen.
Bindslev Gl. Elværk har været blandt disse og har klaret sig ovenud tilfredsstillende i afstemningen. 3 af de 10 steder har skilt sig afgørende ud, nemlig Elværket, Hirtshals Fyr og Tolne Skovpavillon, og set fra det lokale synspunkt er det særdeles glædeligt, at Elværket stort set fra begyndelsen har ligget på en klar førsteplads.
Resultatet for nuværende er 351 stemmer på Bindslev Gl. Elværk, 247 på Fyret og 154 på Skovpavillonen. Der er herefter et spring ned til 72 stemmer på Vennebjerg Kirke. Det er unægteligt et flot resultat for Elværket og for Bindslev - noget, der absolut skal værnes om, og vi kan ikke nok bakke op om værket og de personer, der står bag. Det gælder både de, der gør det i dag, og de der var det fra begyndelsen.
Det er lidt tankevækkende, at havde dyrlæge Poul Krabbe ikke i sin tid som byrådsmedlem kæmpet for bevarelsen frem for den nedrivning, der truede, så havde vi ikke i dag haft denne enestående kulturperle!
Resultatet af afstemnigen finder du under www.stedermedsjael.dk . Muligvis kan der også stadig stemmes!

                                                         

BHE.s ekstraordinære generalforsamling torsdag d. 4. december, der havde samlet ca. 60 medlemmer, mundede ud i, at der fortsat er bred tillid og opbakning til bestyrelsen. Der blev dog fremsat visse mislyde fra byens handelsliv om større opbakning til markedsføring. Det har efterfølgende ført til, at BHE.s bestyrelse har indbudt repræsentanter for handelslivet til et opklarende møde om, hvad man forventer, hvor man mener, at BHE eventuelt har svigtet og hvad han delen kan bidrage med ved arrangementerne i byen. Mødet finder sted tirsdag i denne uge.

Du kan her se referatet fra den ekstraordinære generalforsamling:

BHE.s bestyrelse har med baggrund i en vis uro hos primært en del af erhvervsmedlemmerne inden for handel og service besluttet at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med henblik på en tilkendegivelse af tillid/mistillid til bestyrelsen og dens arbejde.

 

Ekstraordinær generalforsamling

 

Da der er udtrykt en vis mistillid til bestyrelsens arbejde - især fra byens handlende m.v. indkaldes til ekstraordinær

generalforsamling.

 

Torsdag d. 4. dec. kl. 19.00 Bindslev Hotel

 

Dagsorden:

 

  1. Kort redegøresle for bestyrelsens arbejde.

  2. Baggrunden for ekstraordinær generalforsamling.

  3. Tillid/mistillid til bestyrelsen.

  4. Eventuelt.

Vi håber at se rigtig mange af såvel erhvervs- som borgermedlemmer til generalforsamlingen.
Den er særdeles vigtig for byens fremtid.
                                                                                                             

                                                                                                                Bestyrelsen.

 

Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde i BHE d. 25.-11. 2014

Referat fra medlemsmøde i BHE d. 20. nov. 2014:

 

Header              facebook