BHE havde mandag d. 26. november indbudt foreninger og institutioner til et møde på Bindslev Hotel om etablering af en form for dialogforum, og 28 repræsentanter for hele 17 interessenter var mødt op, fordelt på 10 foreninger og 4 institutioner. De fremmødte fandt det som en særdeles god ide på denne måde at mødes for at styrke sammenhold, samarbejde og koordinering til styrkelse af lokalsamfundet.
Man enedes om at afholde 2 årlige møder - et i februar og et i september/oktober måned. Næste møde afholdes mandag d. 25. februar 2013. Hertil vil alle - også de, der ikke deltog i mødet denne gang - blive indbudt.
Mødets formål var alene at undersøge interessen og dermed muligheden for etablering af et dialogforum; men de første konkrete resultater af øget samarbejde kan allerede nu anes. Bl.a. arbejdes der videre med en fælles fastelavnsfest for børn på bypladsen - eller i tilfælde af dårligt vejr i Tannisbugthallen - hvor børnehaven, skolen, idrætsforeningen og spejderne vil gå sammen om et fælles arrangement.

Udover de rimeligt store tilskud fra Hjørring Kommunes matchningsmidler og LAG-midlerne fra EU og Fødevareministeriet til bypladsen i Bindslev er der også blevet ydet en del lokale donationer. Det er fra de 3 tidligere pengeinstitutter i Bindslev: Nordjyske Bank, Spar Nord Bank og Jyske Bank, og dertil kommer de 2 i Hjørring hjemmehørende selskaber Forsikringsselskabet Vendsyssel og Nord Energi. Til sammen har de 5 bidragydere givet 165.000 kr. til projektet.
BHE havde i den anledning indbudt disse sponsorer til en lille sammenkomst tirsdag d. 2. oktober, hvor de kunne få lejlighed til at overrække beløbene og 4 af dem havde taget imod indbydelsen til at være med og på den måde synliggøre deres deltagelse.
 
              k 003                                    
                Deltagerne i sammenkomsten foreviget foran scenen på bypladsen. Fra venstre Per Christensen og Klaus Christen-
                sen fra Nordjyske Bank, Irene Bjerg Spar Nord Bank, Niels Andersen fra styringsgruppen, Anne-Grete Hansen
                Jyske Bank, Poul Frederiksen ligeledes fra styringsgruppen, Jørgen Christensen Forsikringsselskabet Vendsyssel
                og BHE.s formand Evald E. Jensen, der har været primus motor i projektet og med i styregruppen.

Ved indvielsen af Bindslev Byplads havde formanden for Initiativfonden for Hirtshals og Omegn, Viggo Bilde ordet. Det var for at overrække en check på 25.000 kr. fra Fonden til initiativtagerne bag bypladsen.
Initiativfonden blev i sin tid oprettet af Niels Graverholt, Hirtshals med henblik på at påskønne initiativ og foretagsomhed i den tidligere Hirtshals Kommune. Fondens midler kan ikke søges, men alene bevilges efter bestyrelsens skøn og beslutning. Beslutning kan dog træffes efter eventuel uvildig indstilling.
I BHE er vi særdeles beæret over at modtage et sådant beløb. Naturligvis er vi også meget glade for alle øvrige midler, vi har fået til projektet. Uden disse var pladsen aldrig blevet etableret; men det er i alle tilfælde midler, vi har ansøgt om at få del i, mens de 25.000 kr. fra Initiativfonden er kommet som en stor overraskelse. Det varmer!
Arbejdet med bypladsen skrider godt fremad, og det vil være så fremskredet, at indvielsen finder sted ved årets første ordinære torvemarked lørdag d. 30. juni. Helt færdig vil vi dog ikke være, men arbejdet med hele den forreste del skulle gerne være tilendebragt.
Derimod vil arealet i baggrunden komme til at mangle noget i en færdiggørelse, men det skyldes primært, at vi ønsker fuldt overblik over økonomien i projektet. Hvor langt rækker de modtagne midler? Det har fra begyndelsen været klart, at der ikke skulle røres mere ved BHE.s egenkapital ud over, hvad der blev gjort ved selve erhvervelsen af ejendommen. Men arealet vil under alle omstændigheder fremstå pænt og ryddeligt på indvielsesdagen.

Programmet for indvielsen ser således ud:
Kl. 09.45: Nordsøgarden går fra åen til bypladsen.
Kl. 10.00: Velkomst v. BHE.s formand Evald E. Jensen.
Kl. 10.05: Åbningstale v. borgmester Arne Boelt.
Kl. 10.15: Indvielse med snoreklipning og opsendelse af balloner.
Kl. 10.15: Nordsøgarden spiller på bypladsen.
Kl. 10.30: Gratis kaffe og rundstykker til alle.
 

Som det sandsynligvis er de fleste bekendt har Mogens Jørgensen fra TV-Nord med sin fotograf Peter været i Bindslev for at optage til udsendelsen "Mogens By Night". Mogens har sendt os nedenstående mail om, hvornår det optagne bliver sendt.

"Hej …

Vi har netop været i Bindslev og optage vores program Mogens og Peter By Night i Bindslev. Her besøgte vi bl.a. fisketrappen, de gamle drenge i fodboldklubben, puch-klubben, Britta der altid hejser flaget, Broderi Abildgaard, Danmarks billigste hus på Parkvej samt Poul Olesen og hans berømte Bindslev-Koste.

Fredag d. 23.-3. kommer der ca. 30 minutter fra byen, og det bliver genudsendt søndag, mandag, tirsdag og onsdag, hvor det alle dage bliver sendt på vores nye kanal

Onsdag d. 28.-3. kommer der ca. 11 minutter på kanalen, hvor vi sender vores normale udsendelse klokken 19.30.

Mange hilsner
Mogens Jørgensen
Journalist"Header              facebook