Ved indvielsen af Bindslev Byplads havde formanden for Initiativfonden for Hirtshals og Omegn, Viggo Bilde ordet. Det var for at overrække en check på 25.000 kr. fra Fonden til initiativtagerne bag bypladsen.
Initiativfonden blev i sin tid oprettet af Niels Graverholt, Hirtshals med henblik på at påskønne initiativ og foretagsomhed i den tidligere Hirtshals Kommune. Fondens midler kan ikke søges, men alene bevilges efter bestyrelsens skøn og beslutning. Beslutning kan dog træffes efter eventuel uvildig indstilling.
I BHE er vi særdeles beæret over at modtage et sådant beløb. Naturligvis er vi også meget glade for alle øvrige midler, vi har fået til projektet. Uden disse var pladsen aldrig blevet etableret; men det er i alle tilfælde midler, vi har ansøgt om at få del i, mens de 25.000 kr. fra Initiativfonden er kommet som en stor overraskelse. Det varmer!
Arbejdet med bypladsen skrider godt fremad, og det vil være så fremskredet, at indvielsen finder sted ved årets første ordinære torvemarked lørdag d. 30. juni. Helt færdig vil vi dog ikke være, men arbejdet med hele den forreste del skulle gerne være tilendebragt.
Derimod vil arealet i baggrunden komme til at mangle noget i en færdiggørelse, men det skyldes primært, at vi ønsker fuldt overblik over økonomien i projektet. Hvor langt rækker de modtagne midler? Det har fra begyndelsen været klart, at der ikke skulle røres mere ved BHE.s egenkapital ud over, hvad der blev gjort ved selve erhvervelsen af ejendommen. Men arealet vil under alle omstændigheder fremstå pænt og ryddeligt på indvielsesdagen.

Programmet for indvielsen ser således ud:
Kl. 09.45: Nordsøgarden går fra åen til bypladsen.
Kl. 10.00: Velkomst v. BHE.s formand Evald E. Jensen.
Kl. 10.05: Åbningstale v. borgmester Arne Boelt.
Kl. 10.15: Indvielse med snoreklipning og opsendelse af balloner.
Kl. 10.15: Nordsøgarden spiller på bypladsen.
Kl. 10.30: Gratis kaffe og rundstykker til alle.
 

Som det sandsynligvis er de fleste bekendt har Mogens Jørgensen fra TV-Nord med sin fotograf Peter været i Bindslev for at optage til udsendelsen "Mogens By Night". Mogens har sendt os nedenstående mail om, hvornår det optagne bliver sendt.

"Hej …

Vi har netop været i Bindslev og optage vores program Mogens og Peter By Night i Bindslev. Her besøgte vi bl.a. fisketrappen, de gamle drenge i fodboldklubben, puch-klubben, Britta der altid hejser flaget, Broderi Abildgaard, Danmarks billigste hus på Parkvej samt Poul Olesen og hans berømte Bindslev-Koste.

Fredag d. 23.-3. kommer der ca. 30 minutter fra byen, og det bliver genudsendt søndag, mandag, tirsdag og onsdag, hvor det alle dage bliver sendt på vores nye kanal

Onsdag d. 28.-3. kommer der ca. 11 minutter på kanalen, hvor vi sender vores normale udsendelse klokken 19.30.

Mange hilsner
Mogens Jørgensen
Journalist"Header              facebook